O nas

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników zatrudnionych w Zakładzie obejmują problematykę prawa karnego (materialnego i procesowego, prawa karnego wykonawczego a także prawa wykroczeń), prawa penitencjarnego, kryminologii i kryminalistyki. Prowadzone są badania, skoncentrowane szczególnie wokół zagadnień pismoznawstwa i fałszerstw dokumentów, prawnokarnej ochrony życia i rodziny oraz więziennictwa.  

Kontakt

dr hab. Anna Koziczak prof. nadzw. 
e-mail: koziczak@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Nauk Penalnych i Kryminalistyki,

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz